Äriregistri andmed on 1. oktoobrist kõigile tasuta kättesaadavad

Alates 1. oktoobrist muutusid Äriregistri andmed kõigile tasuta kättesaadavaks. Varem tuli äriühingute, mittetulundusühingute, sihtasutuste ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kohta e-äriregistris sisalduvate andmete vaatamiseks maksta päringutasu.

Edasi lugemiseks kliki siia: https://www.just.ee/uudised/ariregistri-andmed-1-oktoobrist-koigile-tasuta-kattesaadavad?fbclid=IwAR2vRp9OKdOShaee-CbeCY6QRFC5Tq7YqU9q1QtM2cwuqywln8eH8UsLKpc

2023. aastal tõuseb miinimumpalk 725 euroni ja tunnitasu 4,3 euroni

Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit allkirjastasid üleriigilise miinimumpalga kokkulepe 2023. aastaks, mille tulemusena tõuseb miinimumpalk 725 euroni ja tunnitasu 4,3 euroni. Kokku lepitud miinimumpalk hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2023.

Täpsemalt saad lugeda siit: https://www.rmp.ee/uudised/toooigus-uudised/ametiuhingute-keskliit-ja-tooandjate-keskliit-leppisid-kokku-miinimumpalga-tousu-725-euroni

Maksuvaba tulu tõuseb järgmisel aastal 654 euroni

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega tõstetakse maksuvaba tulu 2023. aastast 500 eurolt kuus 654 euroni.

Täpsemalt saad lugeda siit: https://www.rmp.ee/uudised/maksundus-uudised/maksuvaba-tulu-touseb-jargmisel-aastal-654-euroni?fbclid=IwAR3ieZc8Lrsu2OgOboqNoyfDYsfCVxfriKjRC3QM8dG_XZ-UYPNpNo_SD2M

1. augustist 2022 muutus puhkusetasu maksmise ja arvutamise kord

Kuni 31. juulini kehtinud Töölepingu seadus nägi ette, et puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud teisiti.

Alates 1. augustist jõustunud seadusemuudatusega täpsustatakse, et puhkusetasu arvutamisel ja maksmisel tuleb aluseks võtta töötaja eelviimane kalendaarne tööpäev enne puhkuse algust.

Täpsemalt saad lugeda siit: https://www.rmp.ee/toooigus/too-ja-puhkeaeg/puhkusetasu-maksmise-ja-arvutamise-muudatus

1. aprillil 2022 jõustuvad vanemahüvitiste ja lapsepuhkuste korra muudatused

Alates 1. aprillist 2022 jõustuvad vanemahüvitiste ja lapsepuhkuste korra muudatused, mille eesmärk on muuta lapsi kasvatava pere elu lihtsamaks ja paindlikumaks.

Tänu muudatustele saavad pered just nende vajaduste järgi leida sobiva lahenduse, kuidas laste kasvatamist planeerida. Paindlikkust lisab jagatav vanemahüvitis ja võimalus mõlemal vanemal samal ajal väikelapsega kodus olla. Lisandub ka võimalus ajatada lapsepuhkus kuni 14 aasta peale. Muudatustega pakub riik vanematele rohkem võimalusi töö- ja pereelu ühitada, pakkudes vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemis enam valikuvõimalusi ning soodustades vanemate vahel hoolduskoormuse jagamist. 
Mugavust lisab ka vanemahüvitiste ja –puhkuste koondumine sotsiaalkindlustusameti alla. Kui vanem soovib mõnda puhkust välja võtta või hüvitist kasutada, tuleb tal selleks meie iseteeninduses avaldus teha. 

Täpsemalt loe Sotsiaalkindlustusameti lehelt: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused?fbclid=IwAR0_EXe3TNLt4dblnRdWlNxIqRK5nofNheNzX6lbVCZjIaam4UhSd4TlMYc