Raamatupidamisteenus

MIKS OSTA RAAMATUPIDAMISTEENUST?

Väikese- ja keskmise suurusega ettevõttel annab raamatupidamisteenuse kasuks otsustamine märgatava kulude kokkuhoiu võrreldes oma raamatupidaja palkamisega. Tavapäraselt ei ole väiksemate firmade puhul raamatupidamise töö maht piisavalt suur, et luua täistööajaga töökoht. Lisaks jäävad teenuse kasuks otsustamisel ära kulud programmidele, töötaja koolitamisele, töökoha sisustamisele. jooksvatele kantseleIkuludele jne.

Raamatupidamisteenuse eelised oma raamatupidaja palkamise ees:

 •  puuduvad kulud töötaja koolitamisele;
 •  puuduvad kulud töökoha sisseseadele (arvutid, töövahendid);
 •  puuduvad kulud raamatupidamisprogrammidele;
 •  puudub töötaja ajutise asendamise vajadus (haiguse, puhkuse jms ajaks);
 •  raamatupidamisteenus tuleb reeglina soodsam oma raamatupidaja palgakulust (tööjõukulu ettevõtte jaoks võib vaadata siit );
 • kvaliteetne raamatupidamisteenus tagab kindlustunde raamatupidamise korrasoleku osas ja ettevõtte juhile tarviliku juhtimisinfo kättesaadavuse

MEIE RAAMATUPIDAMISTEENUS

Raamatupidamisteenust osutame kliendi poolt esitatud dokumentide põhjal. Tavapäraselt (igakuise teenuse korral) ootame dokumente järgneva kuu 7. kuupäevaks. Kokku on võimalik leppida ka pikema perioodilisusega teenuses (kui puuduvad töötajad ja käibemaksukohustuslus). Raamatupidamise algdokumente on võimalik meile esitada nii paberikujul, e-maili teel, postiga (kulleriga) või kasutades internetiserverit (nt dropbox, google drive).

Kasutame oma töös turvalist pilvepõhist raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva ja palgaprogrammi Merit Palk.

Raamatupidamisteenus sisaldab:

 •  raamatupidamisarvestuse sisseseadmist;
 •  raamatupidamiskannete tegemist kliendi poolt esitatud algdokumentide põhjal;
 •  maksudeklaratsioonide esitamine Maksu-ja Tolliametile;
 •  statistiliste deklaratsioonide esitamist Statistikaametile;
 •  põhivarade arvestust;
 •  palgaarvestust (kliendi soovil);
 •  müügi- ja ostureskontrat;
 •  aruandva isiku/ krediitkaardi/ lähetuste arvestust;
 •  kassa arvestust;
 •  lao arvestust (kliendi soovil);
 •  perioodilisi aruandeid (vastavalt kliendi soovile);
 •  raamatupidamise aastaaruande koostamist.

 Eritööna on võimalik kokku leppida:

 •  raamatupidamise sise-eeskirjade koostamises;
 •  müügiarvete koostamises;
 •  objektide/ kulukohtade arvestuses;
 •  täiendavate (ettevõtte spetsiifikast lähtuvate) aruannete koostamises (nt eelarve täitmise aruanded jm);
 •  pangaülekannete tegemises internetipangas;
 •  personaliarvestuses;
 •  raamatupidamisdokumentide arhiveerimisteenuses;
 •  projektidega seotud aruandluse esitamises ja dokumentide korrastamises (nt EAS);
 •  esindamises Maksu-ja Tolliametiga suhtlemisel;
 •  eelmiste perioodide raamatupidamise korrastamises;
 •  finantsanalüüsis jm.