Raamatupidamisteenus

MIKS OSTA SISSE RAAMATUPIDAMISTEENUST?

Väikese- ja keskmise suurusega ettevõttel annab raamatupidamisteenuse kasuks otsustamine märgatava kulude kokkuhoiu võrreldes oma raamatupidaja palkamisega.

Tavapäraselt ei ole väiksemate firmade puhul raamatupidamise töö maht piisavalt suur, et luua täistööajaga töökoht.

Lisaks jäävad teenuse kasuks otsustamisel ära kulud programmidele, töötaja koolitamisele, töökoha sisustamisele ja jooksvatele kantselekuludele jne.

Raamatupidamisteenuse eelised oma raamatupidaja palkamise ees:

 •  Puuduvad kulud töötaja koolitamisele;
 •  Puuduvad kulud töökoha sisseseadele (arvutid, töövahendid);
 •  Puuduvad kulud raamatupidamisprogrammidele;
 •  Puudub töötaja ajutise asendamise vajadus (haiguse, puhkuse jms ajaks);
 •  Raamatupidamisteenus tuleb reeglina soodsam oma raamatupidaja palgakulust (tööjõu kulu ettevõtte jaoks võib vaadata siit );
 • Kvaliteetne raamatupidamisteenus tagab kindlustunde raamatupidamise korrasoleku osas ja ettevõtte juhile tarviliku juhtimisinfo kättesaadavuse

 

MEIE RAAMATUPIDAMISTEENUS

Raamatupidamisteenust osutame kliendi poolt esitatud dokumentide põhjal. Tavapäraselt (igakuise teenuse korral) ootame dokumente järgneva kuu 7. ndaks kuupäevaks. Kokku on võimalik leppida ka pikema perioodilisusega teenuses (kui puuduvad töötajad ja käibemaksukohustuslus).

Raamatupidamise algdokumente on võimalik meile esitada paberikujul, e-maili teel, postiga (kulleriga) või kasutades internetiserverit (nt dropbox, google drive).

Kasutame oma töös turvalisi pilvepõhiseid raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva ja palgaprogrammi Merit Palk.

Reeglina osutame raamatupidamisteenust oma ruumides Kuressaares. Kokkuleppel võime tulla ka kliendi asukohta.

Soovi korral on kliendil võimalik saada oma raamatupidamisprogrammile 24h ligipääs (erikokkuleppel).

 

Raamatupidamisteenus sisaldab:

 •  Raamatupidamisarvestuse sisseseadmine;
 •  Raamatupidamiskannete tegemine kliendi poolt esitatud algdokumentide põhjal;
 •  Maksudeklaratsioonide esitamine Maksu-ja Tolliametile;
 •  Statistiliste deklaratsioonide esitamine Statistikaametile ja Eesti Pangale (kliendi soovil);
 •  Põhivarade arvestus;
 •  Palgaarvestus (kliendi soovil);
 •  Müügi- ja ostureskontra;
 •  Aruandva isiku/ krediitkaardi/ lähetuste arvestus;
 •  Kassa arvestus;
 •  Lao arvestus (kliendi soovil);
 •  Perioodilised aruanded (vastavalt kliendi soovile)
 •  Raamatupidamise aastaaruande koostamine;

 Eritööna on võimalik kokku leppida:

 •  Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
 •  Müügiarvete koostamine;
 •  Objektide/ kulukohtade arvestus;
 •  Täiendavate (ettevõtte spetsiifikast lähtuvate) aruannete koostamine (nt eelarve täitmise aruanded jm);
 •  Pangaülekannete tegemine internetipangas;
 •  Personaliarvestus;
 •  Raamatupidamisdokumentide arhiveerimisteenus;
 •  Projektidega seotud aruandluse esitamine ja dokumentide korrastamine (nt EAS);
 •  Esindamine Maksu-ja Tolliametiga suhtlemisel;
 •  Eelmiste perioodide raamatupidamise korrastamine;
 •  Finantsanalüüs;
 •  jne….