RT KONSULT

RT Konsult OÜ

RT Konsult OÜ on asutatud 2008. aastal eesmärgiga pakkuda oma klientidele usaldusväärset ja kvaliteetset raamatupidamisteenust. Pakkumaks parimat teenuse kvaliteeti, peame äärmiselt oluliseks enda pidevat koolitamist ja täiendamist.

  • Omame mitmekülgset kogemust äriühingute raamatupidamise sisseseadmisel.
  • Hoolitseme selle eest, et meie klientide raamatupidamisarvestus on seadustega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega vastavuses.
  • Esitame deklaratsioonid, statistilised ja raamatupidamise aastaaruanded õigeaegselt.
  • Tagame juhtkonnale kokkulepitud juhtimisinfo aruandluse.

Meie klientideks on nii alustavad kui ka toimivad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, mittetulundusühingud ja korteriühistud. Meil on kogemusi nii ehituse, müügi, IT, põllumajanduse, tootmise jt valdkondade raamatupidamisega. Lisaks omame töökogemust nii eelarvestamisel kui kontserni arvestusel. Teeme tihedat koostööd nii audiitorite kui ka maksunõustajatega.

Meie juhataja omab raamatupidamise kutsekvalifikatsiooni tunnistust „Vanemraamatupidaja, tase 6“ ja kõigil raamatupidajatel on „Raamatupidaja, tase 5“ kutsetunnistus.

Kasutame tavapäraselt oma töös pilvepõhist raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva ja palgaarvestusprogrammi Merit Palk. Omame kogemusi ka mitme teise programmiga.

Võta meiega ühendust juba täna