1. augustist 2022 muutus puhkusetasu maksmise ja arvutamise kord

Kuni 31. juulini kehtinud Töölepingu seadus nägi ette, et puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud teisiti.

Alates 1. augustist jõustunud seadusemuudatusega täpsustatakse, et puhkusetasu arvutamisel ja maksmisel tuleb aluseks võtta töötaja eelviimane kalendaarne tööpäev enne puhkuse algust.

Täpsemalt saad lugeda siit: https://www.rmp.ee/toooigus/too-ja-puhkeaeg/puhkusetasu-maksmise-ja-arvutamise-muudatus