Kogumispensioni makse määra muudatus alates 1. jaanuarist 2025

II samba pensionikogujatel on võimalus oma pensionisääste suurendada, tõstes kogumispensioni makse määra.

Jaanuarist 2024 võimaldatakse II sambaga liitunud isikutel soovi korral tõsta oma 2% kogumispensioni makse määra 4%-le või 6%-le. Selleks tuleb esitada vastav avaldus pensioniregistri pidajale või kontohaldurile.

Loe täpsemalt siit: https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tulumaks-ja-sotsiaalmaks/kohustusliku-kogumispensioni-makse#muudatused-01012025