Elektrooniline registreerimine ehituses

Alates 1. oktoobrist 2023 tuleb suuremad ehitusobjektid ning ehituse töövõtuahel registreerida Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonna töövõtuahela ja töötamise kestuse infosüsteemis.

1. oktoobrist kehtivad maksukorralduse seaduse (MKS) muudatused, mille kohaselt peab suure ehitusobjekti peatöövõtja tagama objektile sisenevate ja väljuvate inimeste ning nende seal viibimise kestuse registreerimise spetsiaalse kiipkaardi või seda asendava muu lubatud elektroonilise registreerimise vahendiga.

Andmed edastatakse Maksu- ja Tolliameti (MTA) loodud töövõtuahela ja töötamise kestuse infosüsteemi (TTKI), kuhu koondub info ehitusteenuse tellija, ehitusobjekti, kasutatava registreerimissüsteemi, pea- ja alltöövõtjate ning ehitusobjektil töötavate töötajate kohta.

Loe täpsemalt siit: https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/elektrooniline-registreerimine-ehituses